Oranjekienen

Nadat u ’s morgens uw rondje heeft gemaakt over de rommelmarkt, is het weer de hoogste tijd voor een gezellige kienmiddag! Er zijn vele mooie prijzen te winnen, deels beschikbaar gesteld door de plaatselijke middenstand.

U wordt om 14.00 uur van harte welkom geheten in het Water en Vuurhuis. We starten met een lekker gratis kop koffie of thee met koekje.

De deelname is gratis. De drankjes tijdens en na het kienen zijn voor eigen kosten.

SPONSOREN